A kötetről

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Iberoamericana Quinqueecclesiensis

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2001-ben alapított Ibero-Amerika Központnak eddig tizenhárom tanulmánykötete jelent meg, amelyek az általa rendezett tudományos konferenciák szakmai eredményeit közük; a legutóbbi 2015 májusában, a Publikon Kiadó gondozásában, címe: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 13.
A sorozatnak csak két kiadványa jelent meg magyarul, a többiben a publikációk nyelve spanyol és portugál. A kötetek 2003 óta évente látnak napvilágot, minden esetben a PTE „Ibero-Amerika Hét" elnevezésű, tudományos és kulturális rendezvénysorozata keretében. A rendezvény Spanyolország, Portugália és Latin-Amerika országai történelmének, politikaföldrajzának, politikatudományának, geopolitikájának, valamint irodalmának, nyelvészetének és néprajzának területein végzett legfrissebb kutatási eredmények fóruma. A kötetek szerkezetükben tükrözik a geopolitikai értelemben Ibero-Amerikának nevezett hispán-luzofón térség (Spanyolország, Portugália és Latin-Amerika országai együttesen) tagozódását, külön csoportba gyűjtve közük a spanyol és portugál, valamint a latin-amerikai előadások tanulmányait.

A konferenciasorozat évről évre – 2016-ban immáron 17. alkalommal – a hazai és külföldi hispanisták rangos szakmai találkozója, így a kiadványok szerzőgárdájának egyre bővülő köre olyan ismert magyar szakemberekből áll, mint Anderle Adám, Harsányi Iván, Szilágyi István, Szilágyi Ágnes, Rákóczi István, Fischer Ferenc, Antonio Domingo. Az Ibero-Amerika Központ keretében folyó kutatómunka sikereit, fontosságát és nemzetközi elismertségét jelzi például, hogy 2004 szeptemberében a spanyol királyi trónörökös pár a Cervantes Intézet átadása kapcsán tett magyarországi útja egyik állomásaként emiatt látogatott el Pécsre.

2007. januárjában alakult meg az MTA-PTE Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport, mely a magyarságról kialakult képet, valamint annak változásait vizsgálta Ibero-Amerika országaiban. Az Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. kötetétől a kutatási irányvonalak tematikusán követik a magyarságkép megjelenésének, Magyarország szerepének alakulását a spanyol és portugál nyelvű tankönyvekben és a sajtóban. A kutatócsoport számos külföldi, a geopolitikai irodalomban is számon tartott szakember segítségére is támaszkodhatott, hiszen Luis V. Pérez Gil vagy Maria Dolores Ferrero Spanyolországból, illetve Cristián Garay Vera Chiléből rendszeres szerzői a sorozatnak. Munkájuk során a spanyol, illetve a latin-amerikai sajtóorgánumokban megjelent, illetve az ottani levéltárakban fellelhető Magyarországgal, a magyarsággal kapcsolatos híradások gyűjtését és azok elemzését végezték el. Különösen értékesek azok a tanulmányok, melyek az 1956-os magyar forradalom spanyol fogadtatását tárták fel az 50. évforduló kapcsán. A sorozat szerzői közt diplomatákat is találunk: a 7. kötetben például Spanyolország volt nagykövete, Antonio Ortiz Garcia összesítette az országunkról szerzett benyomásait több szempontból is érdekes, könnyedebb hangvételű visszaemlékezésében, mely azonban jól illeszthető a kötet tudományos tematikájához. A nagyköveti-diplomáciai szerzői szál a 8. kötetben jelent meg a legmarkánsabban: ebben külön rész fogta össze az ibero- amerikai országok diplomatáinak tanulmányait.

A most szerkesztés alatt álló, és megjelentetni kívánt 14. kötet a 2015. május 5-én kezdődött XVI. Ibero-Amerika Hét keretében megrendezett nemzetközi tudományos konferencia tanulmányait tartalmazza, s ez 28 spanyol és portugál nyelvű tanulmányt jelent. Mint ahogy a tavaly, 2015-ben megrendezett nemzetközi tudományos konferencia programjából is kitűnik, a kötet jelentős számú, az ibero-amerikai térség geopolitikai tartalmú elemzést közöl. A témák között megtalálhatóak például a versaillesi békét követő német dél-atlanti repülést, Brazília geopolitikai érdekeit érintő, valamint Chile, és egyéb dél-amerikai ország történetének egy-egy szakaszát feldolgozó tanulmányok.

A kötet hagyományosan a már említett módon került szerkesztésre: külön a spanyol és portugál tematikájúak, illetve a latin-amerikai országokkal foglalkozó előadások. A kötet végén mellékletként szerepel – mint minden esetben – valamennyi korábbi Ibero-Amerika Hét kulturális rendezvényeinek és tudományos konferenciáinak programja. A kiadvány szerkesztői ez alkalommal is Prof. Dr. Fischer Ferenc intézetigazgató egyetemi tanár, Dr. habil. Antonio Domingo Lilón tanszékvezető egyetemi docens és Deák Máté egyetemi tanársegéd.